چشم‌انداز
چشم انداز ما، مطرح شدن به عنوان یکی از برترین شرکت هایی است که در حوزه سرمایه گذاری به امر پژوهش، توسعه، آموزش و ارائه خدمات اشتغال دارند.ماموریت
ماموریت ما، انجام پژوهش، توسعه، آموزش و ارائه خدمات در حوزه سرمایه‌گذاری است. این ماموریت با اجرای پژوهش، توسعه، آموزش و ارايه خدمات در زمینه صنعت، گردشگری، کشاورزی و دامپروری تحقق می یابد. حیطه فعالیت ما تامین نیازهای سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. مشتریان ما افراد و شرکت هایی هستند که به هر شکل ممکن با مباحث سرمایه‌گذاری مرتبط می شوند. قصد نهایی ماموریت ما، خلق ارزش برای همه ذینفعان و توسعه پایدار برای کشورمان ایران است.