نام واحد : کرامت سلاجقه

 • استان : جنوب کرمان
 • شهر : فاریاب
 • نشانی شرکت : شهرک فرهنگیان
 • تلفن شرکت : *******344جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : روستای حور
 • تلفن واحد : *******349جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کرامت سلاجقه گورساردوییه
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : خشکاندن ذرت تر

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 41139/93
 • تاریخ مجوز : 29/10/1393
 • کد محصول : 140512306
 • شرح محصول : خشکاندن ذرت تر
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 14
 • گروه 4 رقمی : 1405
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%