نام واحد : زغالسنگ پروده طبس

 • استان : خراسان جنوبی
 • شهر : طبس
 • نشانی شرکت : بلوار مطهری -...
 • تلفن شرکت : ********035جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه معدنی پروده
 • تلفن واحد : ********056جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسانتره زغال سنگ سخت (بیتومینه)

 • سریال مجوز : 35887700000000
 • شماره مجوز : 131/1/17609
 • تاریخ مجوز : 11/07/1397
 • کد محصول : 1010412313
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 750,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج زغال سنگ ولینیت ..(10)
 • گروه 4 رقمی : استخراج وآگلومراسیون ذغالسنگ(1010)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%