نام واحد : محسن خورشیدی

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : جاده روانسر
 • تلفن شرکت : *******831جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کرمانشاه-کیلومتر6محورجاده قزانچی به روانسر
 • تلفن واحد : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محسن خورشیدی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : خشکاندن ذرت تر

 • سریال مجوز : 610000000000
 • شماره مجوز : 12/976
 • تاریخ مجوز : 17/01/1393
 • کد محصول : 140512306
 • شرح محصول : خشکاندن ذرت تر
 • ظرفیت : 14,200 تن
 • گروه 2 رقمی : 14
 • گروه 4 رقمی : 1405
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%