نام واحد : اسماعیل زارعی

 • استان : فارس
 • شهر : ممسنی
 • نشانی شرکت : محله جابر ک13
 • تلفن شرکت : *******722جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نورآبادممسنی روستای جابه ت 4669-07284
 • تلفن واحد : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اسماعیل زارعی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : برنج کوبی

 • سریال مجوز : 610000000000
 • شماره مجوز : 59483
 • تاریخ مجوز : 20/07/1392
 • کد محصول : 140412303
 • شرح محصول : برنج کوبی
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : 14
 • گروه 4 رقمی : 1404
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%