نام واحد : عبدالسلام خلیلی زاده

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : اهواز جاده...
 • تلفن شرکت : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اهواز- سه راه اندیمشک بعداز پلیس راه برنجکوبی رز
 • تلفن واحد : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : برنج کوبی

 • سریال مجوز : 610520000000
 • شماره مجوز : 06-44858
 • تاریخ مجوز : 17/09/1397
 • کد محصول : 140412303
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%