نام واحد : محمدرضا چوپانی نژاد

 • استان : خوزستان
 • شهر : بهبهان
 • نشانی شرکت : جاده قدیم...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : جاده قدیم اهواز نرسیده به شهرک آب محک
 • تلفن واحد : *******615جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد رضا چوپانی نژاد
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : برنج کوبی

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 18253 - 06
 • تاریخ مجوز : 05/05/1394
 • کد محصول : 140412303
 • شرح محصول : برنج کوبی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 14
 • گروه 4 رقمی : 1404
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%