نام واحد : اکبر علیپوران دیزج

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : آذرشهر
 • نشانی شرکت : خیابان شهید...
 • تلفن شرکت : ********041جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ شهید مدنی - کوی دیزج علیا- جنب پل چشمه الهوردیخان
 • تلفن واحد : *********041جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اکبر علی پوران دیزج
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : لپه

 • سریال مجوز : 610356000000
 • شماره مجوز : 18920
 • تاریخ مجوز : 12/04/1395
 • کد محصول : 111412341
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"
 • گروه 4 رقمی : -111
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%