نام واحد : حسین باقری نژاد

 • استان : کرمان
 • شهر : زرند
 • نشانی شرکت : خیابان لاله...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شماره یک
 • تلفن واحد : *******342جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین باقری نژاد زرندی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی زرند1

نام محصول : پسته پاک کنی

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 65415
 • تاریخ مجوز : 30/08/1391
 • کد محصول : 140412305
 • شرح محصول : پسته پاک کنی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : 14
 • گروه 4 رقمی : 1404
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%