نام واحد : حسین صفاریان زاده

 • استان : جنوب کرمان
 • شهر : کهنوج
 • نشانی شرکت : بلوار ازادگان...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : ********034جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین صفاریان زاده
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کهنوج

نام محصول : خشکاندن ذرت تر

 • سریال مجوز : 350151000000
 • شماره مجوز : 91/41164
 • تاریخ مجوز : 07/10/1391
 • کد محصول : 140512306
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%