نام واحد : جعفر پاک نظر

 • استان : اردبیل
 • شهر : پارس آباد
 • نشانی شرکت : سه راهی بویوگ...
 • تلفن شرکت : ********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سه راهی بیوگ خان-بطرف شامات
 • تلفن واحد : *********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جعفر پاک نظر
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : برنج کوبی

 • سریال مجوز : 590275000000
 • شماره مجوز : 125/17686
 • تاریخ مجوز : 27/06/1395
 • کد محصول : 140412303
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%