نام واحد : حسین صفاریان زاده

 • استان : جنوب کرمان
 • شهر : کهنوج
 • نشانی شرکت : بلوار ازادگان...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : *******349جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین صفاریان زاده
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کهنوج

نام محصول : خشکاندن ذرت تر

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 91/41164
 • تاریخ مجوز : 07/10/1391
 • کد محصول : 140512306
 • شرح محصول : خشکاندن ذرت تر
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 14
 • گروه 4 رقمی : 1405
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%