نام واحد : تولیدی نیرو محرکه

 • استان : مرکزی
 • شهر : زرندیه
 • نشانی شرکت : میدان...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : (شهرک صنعتی مامونیه)
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمدرضا محمدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : موتور سیکلت دنده ای کلاس 250 سی سی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 5509
 • تاریخ مجوز : 25/02/1396
 • کد محصول : 3591512309
 • شرح محصول : موتور سیکلت دنده ای کلاس 250 سی سی
 • ظرفیت : 5,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 35
 • گروه 4 رقمی : 3591
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%