نام واحد : رضا نقیلی حکم آبادی

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : آذرشهر
 • نشانی شرکت : آبرسان چای...
 • تلفن شرکت : *******411جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : یکی از شهرک های صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : رضا نقیلی حکم آبادی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تجهیزات تخلیه بار واگن و جابجایی کالا

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 27877
 • تاریخ مجوز : 25/05/1396
 • کد محصول : 3520412372
 • شرح محصول : تجهیزات تخلیه بار واگن و جابجایی کالا
 • ظرفیت : 45 عدد
 • گروه 2 رقمی : 35
 • گروه 4 رقمی : 3520
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%