نام واحد : یاسر اسدی

 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • نشانی شرکت : شهرک...
 • تلفن شرکت : *******863جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : (شهرک صنعتی یا خارج از شعاع 30 کیلومتری اراک)
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : یاسر اسدی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سیستم ترمز قطار

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 5573
 • تاریخ مجوز : 22/02/1394
 • کد محصول : 3520412351
 • شرح محصول : سیستم ترمز قطار
 • ظرفیت : 3,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : 35
 • گروه 4 رقمی : 3520
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%