نام واحد : استحکام سازه مازندران

 • استان : مازندران
 • شهر : نکا
 • نشانی شرکت : ساری کمربندی...
 • تلفن شرکت : ********015جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نکا
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : ابراهیم سورتیچی زرین آبادی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اسکلت فلزی

 • سریال مجوز : 3027469
 • شماره مجوز : 701/33461
 • تاریخ مجوز : 24/12/1390
 • کد محصول : 28111111
 • شرح محصول : اسکلت فلزی
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : محصولات فلزی ساختمانی(2811)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%