نام واحد : پازنان صنعت

 • استان : خوزستان
 • شهر : امیدیه
 • نشانی شرکت : امیدیه شهرک...
 • تلفن شرکت : *********065جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مکی بهمئی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع مخازن ثابت-تانکروکانتینرهای فلزی

 • سریال مجوز : 2021977
 • شماره مجوز : 27543
 • تاریخ مجوز : 22/12/1390
 • کد محصول : 28121110
 • شرح محصول : انواع مخازن ثابت-تانکروکانتینرهای فلزی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : محصولات فلزی ساختمانی(2811)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 26%
  26%