نام واحد : محمد آبخو

 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • نشانی شرکت : بوشهر -...
 • تلفن شرکت : *******771جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد آبخو
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی دریائی بوشهر

نام محصول : قایق تندرو تفریحی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 1199389
 • تاریخ مجوز : 15/04/1392
 • کد محصول : 3512412321
 • شرح محصول : قایق تندرو تفریحی
 • ظرفیت : 200 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 35
 • گروه 4 رقمی : 3512
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 13%
  13%