نام واحد : توسعه پیمان آرشام توس

نام محصول : فورجینگ وپرسکاری وفرم دهی وقالبگیری انواع فلزات

 • سریال مجوز : 1937316
 • شماره مجوز : 29316
 • تاریخ مجوز : 22/12/1390
 • کد محصول : 28911110
 • شرح محصول : فورجینگ و پرسکاری
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : فورجینگ -پرسکاری -قالبزنی -فورم دهی غلتکی فلزات - متالوژی پودر(2891)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 14%
  14%