نام واحد : اوج پرواز ما دو نفر

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : شهرک شکوهیه-...
 • تلفن شرکت : *******253جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : یوسف ابوطالبی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شکوهیه

نام محصول : موتور سیکلت برقی غیر از اسکوتر

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 9491
 • تاریخ مجوز : 27/04/1396
 • کد محصول : 3591512370
 • شرح محصول : موتور سیکلت برقی غیر از اسکوتر
 • ظرفیت : 50,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 35
 • گروه 4 رقمی : 3591
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%