نام واحد : حشمت اله جهانگیری بلطاقی

 • استان : هرمزگان
 • شهر : میناب
 • نشانی شرکت : روستای گردو
 • تلفن شرکت : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : روستای گردو
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حشمت اله جهانگیری بلطاقی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سایر انواع قایق موتوری غیر تفریحی کامپوزیتی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 13/15186
 • تاریخ مجوز : 18/04/1396
 • کد محصول : 3511612375
 • شرح محصول : سایر انواع قایق موتوری غیر تفریحی کامپوزیتی
 • ظرفیت : 120 فروند
 • گروه 2 رقمی : 35
 • گروه 4 رقمی : 3511
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%