نام واحد : محمدرضا نیک پور

 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • نشانی شرکت : سیستان و...
 • تلفن شرکت : ********054جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نور بلده
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمدرضا نیک پور
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : رابیتس

 • سریال مجوز : 3027415
 • شماره مجوز : 701/32090
 • تاریخ مجوز : 10/12/1390
 • کد محصول : 28991234
 • شرح محصول : رابیتس
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات فلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2899)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%