نام واحد : ایمان مرادی

 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • نشانی شرکت : بوشهر
 • تلفن شرکت : ******771جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : ایمان مرادی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی دریائی بوشهر

نام محصول : قطعات کامپوزیتی سازه ای و بدنه کشتی و قایق

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 11913042
 • تاریخ مجوز : 06/02/1396
 • کد محصول : 3511412362
 • شرح محصول : قطعات کامپوزیتی سازه ای و بدنه کشتی و قایق
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : 35
 • گروه 4 رقمی : 3511
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 11%
  11%