نام واحد : مجتمع صنایع زرهی بنی هاشم

 • استان : لرستان
 • شهر : دورود
 • نشانی شرکت : "کیلومتر...
 • تلفن شرکت : ******665جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی پاپی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : موتورسیکلت چهار چرخ برون جاده ای

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 2088
 • تاریخ مجوز : 02/02/1396
 • کد محصول : 3591412373
 • شرح محصول : موتورسیکلت چهار چرخ برون جاده ای
 • ظرفیت : 1,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 35
 • گروه 4 رقمی : 3591
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%