نام واحد : اصغر خدری

 • استان : بوشهر
 • شهر : گناوه
 • نشانی شرکت : خیابان بسیج...
 • تلفن شرکت : *******773جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : اصغر خدری
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بندر ریگ

نام محصول : دوچرخه معمولی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 119114647
 • تاریخ مجوز : 07/06/1394
 • کد محصول : 3592412305
 • شرح محصول : دوچرخه معمولی
 • ظرفیت : 15,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 35
 • گروه 4 رقمی : 3592
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%