نام واحد : علی جهانگیری بلطاقی

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : کنارک
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ******372جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی جهانگیری بلطاقی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سایر انواع قایق موتوری غیر تفریحی کامپوزیتی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 17763/01/114
 • تاریخ مجوز : 14/04/1396
 • کد محصول : 3511612375
 • شرح محصول : سایر انواع قایق موتوری غیر تفریحی کامپوزیتی
 • ظرفیت : 20 فروند
 • گروه 2 رقمی : 35
 • گروه 4 رقمی : 3511
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%