نام واحد : علی اکبر فضل اله نژاد

 • استان : مازندران
 • شهر : آمل
 • نشانی شرکت : میدان هزار...
 • تلفن شرکت : *******121جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی اکبر فضل اله نژاد
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : چرخ فرقون

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 701/40250
 • تاریخ مجوز : 19/09/1392
 • کد محصول : 3599412319
 • شرح محصول : چرخ فرقون
 • ظرفیت : 1,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : 35
 • گروه 4 رقمی : 3599
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 96%
  96%