نام واحد : پیشگامان توسعه پرواز یزد

 • استان : یزد
 • شهر : مهریز
 • نشانی شرکت : چهارراه...
 • تلفن شرکت : *******353جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سید عبدالرضا حسینی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : هواپیماهای کمتر از2000 کیلوگرم

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 17457
 • تاریخ مجوز : 24/04/1394
 • کد محصول : 3530512320
 • شرح محصول : هواپیماهای کمتر از2000 کیلوگرم
 • ظرفیت : 100 فروند
 • گروه 2 رقمی : 35
 • گروه 4 رقمی : 3530
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 11%
  11%