نام واحد : تولید فرغون

 • استان : جنوب کرمان
 • شهر : کهنوج
 • نشانی شرکت : ابتدای بلوار...
 • تلفن شرکت : *******349جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : رضا اسکندری
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کهنوج

نام محصول : فرقون

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 91/41335
 • تاریخ مجوز : 21/08/1391
 • کد محصول : 3599412302
 • شرح محصول : فرقون
 • ظرفیت : 4,500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 35
 • گروه 4 رقمی : 3599
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 9%
  9%