نام واحد : تولید فرغون

 • استان : جنوب کرمان
 • شهر : کهنوج
 • نشانی شرکت : ابتدای بلوار...
 • تلفن شرکت : *******349جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : رضا اسکندری
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کهنوج

نام محصول : اتاق سرنشین وانت

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 91/41335
 • تاریخ مجوز : 21/08/1391
 • کد محصول : 3420412334
 • شرح محصول : اتاق سرنشین وانت
 • ظرفیت : 2,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : 34
 • گروه 4 رقمی : 3420
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 9%
  9%