نام واحد : جیران صنعت جاوید

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : خ رسالت محراب...
 • تلفن شرکت : ********044جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی فاز 2
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ارومیه دو

نام محصول : کانکس فلزی

 • سریال مجوز : 1218194
 • شماره مجوز : 110/45581
 • تاریخ مجوز : 15/11/1390
 • کد محصول : 28111154
 • شرح محصول : کانکس فلزی
 • ظرفیت : 80 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : محصولات فلزی ساختمانی(2811)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%