نام واحد : مریم سالارنژاد

 • استان : هرمزگان
 • شهر : بندرعباس
 • نشانی شرکت : سورو بلوار...
 • تلفن شرکت : *******761جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مریم سالارنژاد
 • تلفن مدیر : *******930جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بندرعباس 3(صنایع دریایی)

نام محصول : تعمیر انواع کشتی باری

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 13/20359
 • تاریخ مجوز : 12/06/1396
 • کد محصول : 3511512344
 • شرح محصول : تعمیر انواع کشتی باری
 • ظرفیت : 10 فروند
 • گروه 2 رقمی : 35
 • گروه 4 رقمی : 3511
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%