نام واحد : سیامک خسته منش

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : شبستر
 • نشانی شرکت : شبستر - خامنه...
 • تلفن شرکت : ******472جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شبستر
 • تلفن واحد : ******472جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سیامک خجسته منش
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : درب ایمنی اپارتمان

 • سریال مجوز : 1145242
 • شماره مجوز : 36608
 • تاریخ مجوز : 21/10/1390
 • کد محصول : 28111178
 • شرح محصول : درب ایمنی اپارتمان
 • ظرفیت : 15,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : محصولات فلزی ساختمانی(2811)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 70%
  70%