نام واحد : بینا صنعت ریلی

 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • نشانی شرکت : "میدان...
 • تلفن شرکت : *******863جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : (َشهر ک صنعتی )
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : جواد خوشدونی فراهانی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : چرخ واگن یکپارچه

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 35125
 • تاریخ مجوز : 09/09/1391
 • کد محصول : 3520612386
 • شرح محصول : چرخ واگن یکپارچه
 • ظرفیت : 12,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : 35
 • گروه 4 رقمی : 3520
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 95%
  95%