نام واحد : بافق شهاب

 • استان : یزد
 • شهر : بافق
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******352جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سیدمحسن حیدری
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی مبارکه

نام محصول : اکسل واگن

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 39979
 • تاریخ مجوز : 18/09/1394
 • کد محصول : 3520512347
 • شرح محصول : اکسل واگن
 • ظرفیت : 150 عدد
 • گروه 2 رقمی : 35
 • گروه 4 رقمی : 3520
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 84%
  84%