نام واحد : تعاونی تولیدی قطعات خودروی نیک کار آمل

 • استان : مازندران
 • شهر : آمل
 • نشانی شرکت : آمل ک 2 ج...
 • تلفن شرکت : **********012جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : آمل
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : بابک عیلامی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع اسکلت های فلزی وسوله محصولات فلزی ساختمانی

 • سریال مجوز : 3027303
 • شماره مجوز : 701/27580
 • تاریخ مجوز : 20/10/1390
 • کد محصول : 28111110
 • شرح محصول : انواع سوله و اسکلتهای فلزی
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : محصولات فلزی ساختمانی(2811)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%