نام واحد : جواد بلوچ زاده

 • استان : جنوب کرمان
 • شهر : جیرفت
 • نشانی شرکت : خیابان خرمشهر...
 • تلفن شرکت : ********034جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : جواد بلوچ زاده
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی جیرفت2

نام محصول : قطعات پیش ساخته فلزی

 • سریال مجوز : 2611996
 • شماره مجوز : 90/41177
 • تاریخ مجوز : 19/10/1390
 • کد محصول : 28111152
 • شرح محصول : قطعات پیش ساخته فلزی
 • ظرفیت : 2,700 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : محصولات فلزی ساختمانی(2811)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 11%
  11%