نام واحد : محمد نوبخت

نام محصول : فرقون

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 119135379
 • تاریخ مجوز : 05/12/1396
 • کد محصول : 3599412302
 • شرح محصول : فرقون
 • ظرفیت : 10,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 35
 • گروه 4 رقمی : 3599
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%