نام واحد : محمد نوبخت

نام محصول : بیل دستی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 119135379
 • تاریخ مجوز : 05/12/1396
 • کد محصول : 2893512341
 • شرح محصول : بیل دستی
 • ظرفیت : 65 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2893
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%