نام واحد : اسعد نظرگاهی

 • استان : کردستان
 • شهر : سنندج
 • نشانی شرکت : 4 راه وکیل...
 • تلفن شرکت : *******871جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : اسعد نظرگاهی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دوچرخه مسابقه ای

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 15289/396
 • تاریخ مجوز : 28/05/1396
 • کد محصول : 3592412303
 • شرح محصول : دوچرخه مسابقه ای
 • ظرفیت : 5,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 35
 • گروه 4 رقمی : 3592
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%