نام واحد : سید اسماعیل شریفی

نام محصول : ساختمان های پیش ساخته فولادی متحرک (کانکس)

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 125/28391
 • تاریخ مجوز : 02/10/1396
 • کد محصول : 2811512330
 • شرح محصول : ساختمان های پیش ساخته فولادی متحرک (کانکس)
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2811
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%