نام واحد : دریا صنعت تنگستان

نام محصول : تعمیر انواع کشتی باری

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 119137388
 • تاریخ مجوز : 15/12/1396
 • کد محصول : 3511512344
 • شرح محصول : تعمیر انواع کشتی باری
 • ظرفیت : 100 فروند
 • گروه 2 رقمی : 35
 • گروه 4 رقمی : 3511
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%