نام واحد : ایرج رحیمی

 • استان : هرمزگان
 • شهر : میناب
 • نشانی شرکت : روستای کلاهی
 • تلفن شرکت : *******761جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : ایرج رحیمی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : لنج کامپوزیتی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 13/37872
 • تاریخ مجوز : 24/10/1392
 • کد محصول : 3511612367
 • شرح محصول : لنج کامپوزیتی
 • ظرفیت : 10 فروند
 • گروه 2 رقمی : 35
 • گروه 4 رقمی : 3511
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%