نام واحد : عقیق سوله6741 دورود

 • استان : لرستان
 • شهر : دورود
 • نشانی شرکت : دورود
 • تلفن شرکت : ********066جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : دورود
 • تلفن واحد : ********066جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حبیب اله شیخ
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : برشکاری فلزات

 • سریال مجوز : 2911755
 • شماره مجوز : 13596
 • تاریخ مجوز : 01/10/1390
 • کد محصول : 28911160
 • شرح محصول : برشکاری فلزات
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : محصولات فلزی ساختمانی(2811)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 23%
  23%