نام واحد : علی اشرف زاده

 • استان : هرمزگان
 • شهر : سیریک
 • نشانی شرکت : جنب بانک...
 • تلفن شرکت : *******766جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی اشرف زاده
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : لنج کامپوزیتی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 13/18354
 • تاریخ مجوز : 08/06/1395
 • کد محصول : 3511612367
 • شرح محصول : لنج کامپوزیتی
 • ظرفیت : 10 فروند
 • گروه 2 رقمی : 35
 • گروه 4 رقمی : 3511
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%