نام واحد : فولاد فورج پاسارگاد

 • استان : مرکزی
 • شهر : زرندیه
 • نشانی شرکت : شهرک راه آهن...
 • تلفن شرکت : *******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : (شهرک صنعتی)
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سعید مسعودی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع فلنج فلزی غیر خودرویی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 10975
 • تاریخ مجوز : 01/04/1394
 • کد محصول : 2899512448
 • شرح محصول : انواع فلنج فلزی غیر خودرویی
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2899
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 91%
  91%