نام واحد : تعاونی تلاش بندرعامری گروه64

 • استان : بوشهر
 • شهر : تنگستان
 • نشانی شرکت : خیابان سنگی...
 • تلفن شرکت : *******771جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بخش ساحلی بندر عامری
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : فاطمه لطیفی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تعمیر انواع کشتی باری

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 11918746
 • تاریخ مجوز : 09/04/1395
 • کد محصول : 3511512344
 • شرح محصول : تعمیر انواع کشتی باری
 • ظرفیت : 25 فروند
 • گروه 2 رقمی : 35
 • گروه 4 رقمی : 3511
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 67%
  67%