نام واحد : رام راد

نام محصول : مجموعه چرخ فرود هواپیما (Landing gear)

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 387133/1/100
 • تاریخ مجوز : 21/11/1396
 • کد محصول : 3530512346
 • شرح محصول : مجموعه چرخ فرود هواپیما (Landing gear)
 • ظرفیت : 50 عدد
 • گروه 2 رقمی : 35
 • گروه 4 رقمی : 3530
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%