نام واحد : رام راد

نام محصول : هواپیماهای از 2000 تا 15000 کیلوگرم

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 387133/1/100
 • تاریخ مجوز : 21/11/1396
 • کد محصول : 3530512321
 • شرح محصول : هواپیماهای از 2000 تا 15000 کیلوگرم
 • ظرفیت : 50 فروند
 • گروه 2 رقمی : 35
 • گروه 4 رقمی : 3530
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%