نام واحد : مجید منوری

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : چناران
 • نشانی شرکت : مشهد ملک آباد...
 • تلفن شرکت : ****764جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : چناران
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مجید منوری
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع اسکلت های فلزی وسوله محصولات فلزی ساختمانی

 • سریال مجوز : 1937002
 • شماره مجوز : 1140
 • تاریخ مجوز : 19/09/1390
 • کد محصول : 28111110
 • شرح محصول : اسکلت فلزی
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : محصولات فلزی ساختمانی(2811)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%