نام واحد : فولاد تدبیر اصفهان-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : لنجان
 • نشانی شرکت : سه راه سیمین...
 • تلفن شرکت : ****775جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : لنجان اراضی روستای کچوئیه در فاصله 500 متری شمال سه راهی چرمهین هاردنگ زرین شهر در امتداد جاده به سمت زرین شهر در عمق 100 متری شرق جاده مذکور
 • تلفن واحد : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : داریوش محمودیه چم پیری
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : فرم دهی انواع فلزات

 • سریال مجوز : 1340506
 • شماره مجوز : 36971
 • تاریخ مجوز : 29/09/1390
 • کد محصول : 28911140
 • شرح محصول : فرم دهی انواع فلزات
 • ظرفیت : 8,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : فورجینگ -پرسکاری -قالبزنی -فورم دهی غلتکی فلزات - متالوژی پودر(2891)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 68%
  68%