نام واحد : شرکت حلب ارس تبریز

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز - خ ملل...
 • تلفن شرکت : ****523جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریز
 • تلفن واحد : ****523جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن احمدی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قوطی فلزی

 • سریال مجوز : 1144968
 • شماره مجوز : 32164
 • تاریخ مجوز : 13/09/1390
 • کد محصول : 28991243
 • شرح محصول : قوطی فلزی
 • ظرفیت : 7,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات فلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2899)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%