نام واحد : توسعه صنایع ریلی ایرانیان

 • استان : زنجان
 • شهر : ابهر
 • نشانی شرکت : کیلومتر 14...
 • تلفن شرکت : *******242جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : روبروی روستای قروه خیابان ساینا
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : ناصر صوفی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : واگن خودکششی دیزلی بین شهری

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 118/22835
 • تاریخ مجوز : 22/05/1396
 • کد محصول : 3520512333
 • شرح محصول : واگن خودکششی دیزلی بین شهری
 • ظرفیت : 150 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 35
 • گروه 4 رقمی : 3520
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%