نام واحد : حمید جعفری

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : شهرک نیک...
 • تلفن شرکت : ********024جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک نیک سازان کوثر18پلاک2
 • تلفن واحد : ********024جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمید جعفری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ساخت مخزن

 • سریال مجوز : 2114602
 • شماره مجوز : 118/14519
 • تاریخ مجوز : 25/08/1390
 • کد محصول : 28121120
 • شرح محصول : ساخت مخزن
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : محصولات فلزی ساختمانی(2811)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 92%
  92%