نام واحد : صنایع آهن و فولاد نور

نام محصول : پل فلزی

 • سریال مجوز : 3027210
 • شماره مجوز : 701/23576
 • تاریخ مجوز : 06/09/1390
 • کد محصول : 28111131
 • شرح محصول : پل فلزی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : محصولات فلزی ساختمانی(2811)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 47%
  47%