نام واحد : ملک پورملکی

 • استان : هرمزگان
 • شهر : بندر لنگه
 • نشانی شرکت : شهرستان...
 • تلفن شرکت : ********076جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرستان بندرلنگه- شهر بندر لنگه- روستای لمزان
 • تلفن واحد : ********076جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ملک پورملکی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : درب وپنجره پیش ساخته فلزی

 • سریال مجوز : 3205245
 • شماره مجوز : 15889
 • تاریخ مجوز : 03/08/1390
 • کد محصول : 28111160
 • شرح محصول : درب وپنجره پیش ساخته فلزی
 • ظرفیت : 70 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : محصولات فلزی ساختمانی(2811)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%